СПИСАК

ПОГИНУЛИХ СРБА У БОЈУ НА ЧОКЕШИНИ, 16. АПРИЛА 1804. ГОДИНЕ

 

 

Оставише кости у Липовици потоку, на Лазареву суботу. Девет донеше у манастир Чокешину. Вечна им памјат!

Пописал својом руком Василије Поповић, свјашченик при манастиру Чокешина 21. априла 1804. лета.

СПАСОЈА свјашченика

ГОЈКА

ГВОЗДЕНА

ТИМОТИЈУ

СПАСОЈА

МИЈАТА

МИЛАНА  свјашченика

ТОМУ

ДАМЊАНА

СОФРОНИЈУ

СТАНКА

ЛУКУ

ГЛИГОРИЈУ

ЈЕВРЕМЕ

ЈОВАНА

ГЛИГОРИЈУ

МИЛЕТУ

МАТИЈУ

ДАМЊАНА

ВУЈИЦУ

НИКОЛУ

ТОМУ

МЕЛЕНТИЈУ

СТЕФАНА

ПАНТУ

ИЛИЈУ

СИМУ

ТРИФУНА

ПАВЛА

ДИМИТРИЈУ

ДИМИТРИЈУ

МИЛОША

ФИЛИПА

ТОДОРА

ЈОВАНА

ГЛИГОРИЈУ

ПАВЛА

РАНИСАВА

ЈОСИФА

ПОМЈАНИ ГОСПОДИ РАБА БОЖИЈЕГ:

ЈЕФРЕМА

САВАТИЈУ

ПАНТУ

ЈАКОВА

РИСТИВОЈА

МАТИЈУ

РАНКА

СПАСОЈА

АВРАМА

СЕКУЛУ

МИЛАНА

ЈЕФРЕМА

СТЕФАНА

СТЕФАНА

АНДРИЈУ

ГВОЗДЕНА

МИЛОША

МАРИНКА

 

 

 

ДИКОСАВА

РАДОВАНА

АНТОНИЈУ

ЈОВАНА

ТОМУ

ИСАИЛА

ВАСУ

 

СПАСОЈА

НИКОЛУ

ПЕТРА

СТЕФАНА

МАРКА

МАТИЈУ

ЈЕРОСИМА

ЈОВАНА

 

СТЕПАНА

ДАВИДА

МИХАИЛА

СТОЈАНА

ДИМИТРИЈУ

МАРКА

ЈЕФТУ

МИРКА

МИЛОВАНА

МАРКА

АНАНИЈУ

МИЛАНА

СТАНКА

ВИЋЕНТИЈУ

ДИМИТРИЈУ

МАРКА

АНДРИЈУ

ЈОВАНА

СИМУ

ЈОВАНА

СТЕПАНА

СТАНИСАВА

ЛУКУ

ИЛИЈУ

САВАТИЈА

ЈАКОВА

ЈАКОВА

АНДРИЈУ

ИВКА

МИТРА

АВРАМА

МАРКА

БОГДАНА

НЕДЕЉКА

ПАВЛА

ДИМИТРИЈУ

ДИМИТРИЈУ

ДИМИТРИЈУ

ПЕТРОНИЈУ

АНТОНИЈУ

ВИЛИПА

ДАМЊАНА

ВЕЛИМИРА

НИКОЛУ

ГЛИГОРИЈУ

ЈЕВРЕМА

РАЈКА

ТРИФУН

ТАНАСИЈУ

ВИЛОТИЈУ

ЈАКОВА

СТЕПАНА

ПЕТРА

СТЕФАНА

РАДОЈА

ОБРАДА

МАТИЈУ

МАРКА

СТАНКА

ГЛИГОРИЈУ

МАРКА

МИЈАТА

СТАНКА

ФИЛИПА

БОРИСАВА

МИЋУ

МАРИНКА

РАНИСАВА

ВИЋЕНТИЈУ

МИРКА

ВИЋЕНТИЈУ

СПАСОЈУ

ЈЕРОТИЈУ

БОГОЉУБА

ФИЛИПА

ЗЕКУ

БОРИСАВА

КУЗМАНА

ЈЕВРЕМА

ГЛИГОРИЈА

РАНИСАВА

ПАВЛА

МИРКА

САВАТИЈУ

СТОЈКА

СПАСОЈА

СЕКУЛУ

СТЕПАНА

СТЕФАНА

РИСТУ

СВЕТИСЛАВА

МИТРА

СТАНКА

ДРАГУТИНА

ВИЛИПА

НИКОЛУ

МИЛАНА

СТАНКА

ЈЕВРЕМА

ЈЕРЕМИЈУ

ВИЋЕНТИЈУ

СТАНИМИРА

КУЗМАНА

СТОЈАНА

СПАСОЈА

МИЛОЈА

МАРКА

СТАНКА

ИЛИЈУ

ТЕШМАНА

ЈЕЗДИМИРА

ЈЕРОТИЈУ

ИЛИЈУ

ПАВЛА

НИКОЛУ

МИЛАНА

ЈАКОВА

ГЛИГОРИЈУ

ТАНАСИЈУ

БОГДАНА

ИЛИЈУ

ВИЋЕНТИЈУ

ФИЛИПА

ТОМУ

МИКАИЛА

ДРАГУТИНА

ПЕТРОНИЈУ

ТРИФУНА

ДУШАНА

ЈОВУ

ЈОВАНА

ЈЕВРЕМА

ГВОЗДЕНА

МИЛОСАВА

ПЕТРА

СЕКУЛУ

ТЕОДОРА

ВУКА

ДРАГОЈЛА

БОРИСАВА

ТИМОТИЈУ

МАРЈАНА

СВЕТОЗАРА

СТЕВАНА

СПАСОЈА

ЈОВАНА

ОБРАДА

СТЕФАНА

ТОДОРА

СОФРОНИЈУ

ГЛИГОРИЈУ

ЈОВАНА

РАНКА

СТЕФАНА

ИВАНА

ВИЛОТИЈУ

ПЕРУ

АЋИМА

МИЈАТА

СВЕТОЛИКА

ДАМЊАНА

РАЦКА

ЈОВАНА

СТЕФАНА

СТАНКА

ТОМУ

СПАСОЈА

МОЈСИЛА

ЈОВАНА

ТОДОРА

СТАНКА

ЈАКОВА

АКСЕНТИЈУ

ДИМИТРИЈУ

ИЛИЈУ

ДИМИТРИЈУ

СВЕТИСЛАВА

БРАНКА

СПАСОЈА

ВЕЛИМИРА

СТАНКА

ПАВЛА

ПЕТРОНИЈУ

ГВОЗДЕНА

ПАВЛА

СВЕТОЗАРА

СИМЕУНА

ИЛИЈУ

СТЕФАНА

КРСМАНА

ИЛИЈУ

СПАСОЈА

ПЕРУ

СЕКУЛУ

СПАСОЈА

ЉУБОМИРА

АВРАМА

ВИЛОТИЈУ

РАДОЈИЦУ

ТОДОРА

ЈЕЛЕСИЈУ

ПЕТРОНИЈУ

ГВОЗДЕНА

ТОМУ

ДРАГОЈЛА

ПАВЛА

ПЕТРА

КРСТУ

САМУИЛА

ВИЋЕНТИЈУ

ЈАКОВА

ОГЊЕНА

НИКОЛУ

МИКАЈЛА

ПАНТУ

СРЕТЕНА

РАДОМИРА

СИМУ

СТАНКА

ГЛИГОРИЈУ

ВЕЛИМИРА

ЈЕВТУ

МАКСИМА

МИТРА

РАНИСАВА

ПАВЛА

ТАНАСИЈУ

ИЛИЈУ

СТАНКА